Problemy w związkach

Z reguły o związkach myślimy jako o sielance i w samych pozytywach. Niestety nie zawsze tak jest, a im para ma dłuższy staż związku to zgrzyty i nieporozumienia mogą pojawiać się znacznie częściej. Warto zatem możliwie jak najprędzej poznać wszelkie symptomy kryzysu w związku, bo umożliwi to szybsze działanie. Tym samym będzie możliwe jeszcze odratowanie związku oraz naprawa relacji. Warto bowiem sobie uświadomić, że nie w każdym przypadku zaognione relacje między partnerami muszą prowadzić do rozpadu związku. Jednak, aby do tego nie dopuścić, należy możliwie jak najwcześniej wykryć wszelkie zagrażające związkowi niebezpieczeństwa. Sprawdź zatem, co czyha na twój związek. Najczęstsze aspekty mające negatywne oddziaływania na relacje między partnerami to:
- osłabienie szacunku do drugiego partnera,
- brak wsparcia,
- wywieranie szantażu emocjonalnego,
- spadek porozumienia i komunikacji,
- zaniechanie podtrzymywania dotychczas obowiązujących zachowań i rytuałów,
- obniżenie libido
Jeśli obserwujemy przynajmniej jeden z powyższych elementów, to należy zachować czujność i nie udawać, że nic się nie dzieje. Tu potrzebna jest rozmowa i szczera chęć zmian z obu stron tak, aby relacje na nowo były pełne miłości oraz wzajemnego zrozumienia.