Jak wypełniać czas wolny na emeryturze?

Miliony pracujących Polaków marzy o tym aby jak najszybciej przejść na emeryturę. Gdy ten upragniony moment wreszcie nastanie okazuje się, że wiele osób jest niezadowolonych. Taki emeryt nagle ma dużo wolnego czasu, brakuje mu określonego rytmu dnia i kontaktów zawodowych. Emerytura to czas kiedy trzeba nieco przeorganizować swoje życie. Nie można pozwolić na to aby czas bezsensownie przeciekał nam przez palce. Będąc na emeryturze należy dbać o zdrowie, kontakty rodzinne i towarzyskie oraz rozwijać swoje pasje. Warto spróbować robić wszystko to co nie udawało się w czasach aktywności zawodowej. Jest to więc dobry czas na turystykę, odnowienie starych kontaktów oraz nabycie nowych umiejętności. Nic nie stoi na przeszkodzie aby emeryci uczęszczali na kursy zawodowe, działali w stowarzyszeniach oraz zapisywali się na zajęcia w uniwersytecie trzeciego wieku. Choć znajomych ubywa bo cześć z nich umiera nie znaczy to, że nie warto nawiązywać nowych znajomości. Emeryt może też przyjemnie spędzać czas z rodziną, zwłaszcza z wnukami. Trzeba jednak tutaj dbać o równowagę. Emeryt nie powinien być obciążeniem dla dorosłych dzieci anie też na odwrót dorosłe dzieci nie powinny starzejących się rodziców obciążać regularną opieką nad wnukami.