Coraz krótszy staż małżeński

Badania od lat pokazują, że w Polsce występuje tendencja do wzrostu liczy rozwodów. Z obecnych danych wynika, że rozwodzi się średnio co trzecie małżeństwo. Co ciekawe z każdym rokiem zmniejsza się także średni staż małżeństwa. Wynika to po części z faktu, że małżeństwa są obecnie zawierane w coraz późniejszym wieku. Krótki staż to także efekt tego, że coraz więcej osób ma więcej niż jednego małżonka w życiu. Powstaje jednak pytanie: Dlaczego w ogóle się rozwodzimy? Na salach sądowych jako powód najczęściej podaje się niezgodność charakterów. Kolejny częsty powód to przemoc domowa i nadużywanie alkoholu. Warto zauważyć, że dzisiejszy świat bardzo się zmienił i inaczej funkcjonują także małżeństwa. Dziś już mało kto mieszka w domach wielopokoleniowych więc problemy z teściami są jakby mniejsze.

Przybywa za to małżeństw żyjących na odległość, gdzie mąż pracuje na emigracji albo w kraju ale w domu bywa tylko w weekendy. Kobiety są dzisiaj bardziej niezależne, mają pracę i własne pieniądze, jeśli więc w małżeństwie się nie układa łatwiej im wystąpić o rozwód. Nie zmienia się jednak to, że nadal częstą przyczyną rozwodów są zdrady. Gdy nie ma już szans na porozumienie trzeba dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy prawnik rozwód warszawa. Jest niezwykle ważne aby współpracować z dobrym adwokatem, który przeprowadzi korzystny podział majątku.